Przejdź do głównej zawartości

DUXIANA

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje politykę DUX International AB, Norra Vallgatan 76, Malmö 211 22, Szwecja, e-mail: hello@dux.se, tel.: +46 40 626 99 10 w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Państwa danych, które gromadzimy podczas korzystania z naszej strony internetowej („Usługa”). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy nie uzyskiwać dostępu do Usługi ani z niej nie korzystać.

Możemy w każdej chwili zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności bez uprzedniego powiadomienia oraz opublikować zaktualizowaną Politykę prywatności w Usłudze. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony. 

Twoje prawa

W zależności od obowiązującego prawa, użytkownik może mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania swoich danych, zwrócenia się do nas o udostępnienie (przeniesienie) swoich danych osobowych innemu podmiotowi, wycofania wszelkich udzielonych nam zgód na przetwarzanie swoich danych, prawo do złożenia skargi do organu ustawowego oraz inne prawa, które mogą być odpowiednie zgodnie z obowiązującym prawem. Aby skorzystać z tych praw, napisz do nas na adres hello@dux.se. Odpowiemy na Pana/Pani wniosek zgodnie z obowiązującym prawem.

Należy pamiętać, że jeśli nie zezwolisz nam na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofasz zgody na przetwarzanie tych samych danych w wymaganych celach, możesz nie mieć dostępu do usług, dla których Twoje dane zostały pozyskane.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne i będziemy korzystać z uzasadnionych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanej zmianie Twoich danych pod naszą kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, a co za tym idzie, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które do nas przesyłasz, a robisz to na własne ryzyko.

Skarga / Inspektor Ochrony Danych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych, można skontaktować się z naszym specjalistą ds. skarg w Dux International AB, Norra Vallgatan 76, e-mail: hello@dux.se. Wszelkie wątpliwości będziemy rozpatrywać zgodnie z obowiązującym prawem.